"przygnębiający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przygnębiający" po polsku

przygnębiający

przymiotnik
 1. bleak *
  • ponury, przygnębiający (np. krajobraz)
   Our world seems bleak to me. (Nasz świat wydaje mi się przygnębiający.)
   This landscape is quite bleak. (Ten krajobraz jest dość ponury.)
   The bleak moors are scary at night. (Ponure wrzosowiska są straszne nocą.)
 2. depressing
  • przygnębiający, depresyjny
   Whichever way you took it was a depressing outlook. (Którąkolwiek drogę byś wybrał, perspektywa była przygnębiająca.)
   I admit that I find this work fascinating, though at times depressing. (Przyznaję, że fascynuje mnie ta praca, chociaż czasem też przygnębia.)
   zobacz także: gloomy
 3. distressing , distressful
 4. upsetting
 5. dispiriting
 6. disheartening
 7. distressful
 8. eeyorish
 9. uncheerful
 10. heartsickening , także: heart-sickening
 11. dreich Scottish English
 12. oorie Scottish English , ourie Scottish English , także: owrie , także: ourey
przysłówek
 1. soul-destroying , soul-crashing
czasownik
 1. distress **
 2. depress
 3. dishearten
 4. dispirit
 5. deject
 6. begloom  
 7. unheart ,
phrasal verb
 1. get down *  
idiom
 1. give somebody blast  
  Your sadness gives me blast. (Twój smutek przygnębia mnie.)

powered by  eTutor logo