"zgubny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgubny" po polsku

zgubny

przymiotnik
 1. disastrous *
  • fatalny, katastrofalny, zgubny
   His resignation was a disastrous decision for his team. (Jego rezygnacja była fatalną decyzją dla drużyny.)
   Domestic violence has disastrous consequences for all family members. (Przemoc domowa ma katastrofalne skutki dla wszystkich członków rodziny.)
 2. malignant
 3. fateful
 4. pernicious
 5. deleterious ,
 6. ruinous
 7. calamitous
 8. malign
  • szkodliwy, zgubny, złośliwy oficjalnie
   Foreign domination had a malign influence on local politics. (Zagraniczna dominacja miała zgubny wpływ na lokalną politykę.)
 9. baleful
 10. baneful
 11. sinistrous
 12. pestilent  
 13. funest

powered by  eTutor logo