PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"monotonny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "monotonny" po polsku

monotonny

przymiotnik
 1. dull **
  • nieciekawy, nudny, monotonny
   His life had been dull and lonely before he met her. (Jego życie było nieciekawe i samotne, zanim ją poznał.)
   It's a dull season. (To jest nudny sezon.)
   I like my friend, although she can be a little dull sometimes. (Lubię moją koleżankę, chociaż ona jest czasem trochę nudna.)
   The journey was so dull. I'm happy to be home. (Podróż była tak monotonna. Cieszę się, że jestem w domu.)
   Their dull music made me sleepy. (Ich monotonna muzyka sprawiła, że byłem śpiący.)
   I watched a dull movie. (Obejrzałem nieciekawy film.)
   link synonim: boring
   przeciwieństwo: interesting
 2. repetitive
  • monotonny, nużący (o czynności)
   Assembly line workers had to do repetitive activities. (Pracownicy linii produkcyjnej musieli wykonywać monotonne czynności.)
 3. tedious
 4. monotonous  
  not changing and therefore boring
  I think it's better to have a monotonous job than to be jobless. (Sądzę, że lepiej jest mieć monotonna pracę, niż być bezrobotnym.)
 5. drab
 6. prosaic
 7. humdrum
 8. repetitious
 9. unrelieved
 10. unvarying
 11. unexciting
 12. unvaried
 13. hebetudinous
 14. fozy
przysłówek
 1. soul-destroying , soul-crashing

Powiązane zwroty — "monotonny"

rzeczownik
przysłówek
monotonnie = tediously +4 znaczenia

powered by  eTutor logo