KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"nudny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nudny" po polsku

nudny

obrazek do "boring" po polsku
przymiotnik
 1. dull **
  • nieciekawy, nudny, monotonny
   His life had been dull and lonely before he met her. (Jego życie było nieciekawe i samotne, zanim ją poznał.)
   It's a dull season. (To jest nudny sezon.)
   I like my friend, although she can be a little dull sometimes. (Lubię moją koleżankę, chociaż ona jest czasem trochę nudna.)
   The journey was so dull. I'm happy to be home. (Podróż była tak monotonna. Cieszę się, że jestem w domu.)
   Their dull music made me sleepy. (Ich monotonna muzyka sprawiła, że byłem śpiący.)
   I watched a dull movie. (Obejrzałem nieciekawy film.)
   link synonim: boring
   przeciwieństwo: interesting
 2. boring **  
  My job is very boring. (Moja praca jest bardzo nudna.)
  "What do you think about the movie?" "It was so boring." ("Co myślisz o filmie?" "Był taki nudny.")
  Her birthday party was very boring. (Jej przyjęcie urodzinowe było bardzo nudne.)
  link synonimy: dull, flat
 3. grey BrE , gray AmE ***
  • nudny, nijaki
   What a grey evening. (Co za nudny wieczór.)
 4. dry ****
  • nudny, oschły
   Her dry tone makes me depressed. (Jej oschły ton głosu sprawia, że dostaję depresji.)
   This topic is dry, can we change it? (Ten temat jest nudny, możemy go zmienić?)
 5. mundane
 6. dreary termin literacki , drear termin literacki
  • nudny, drętwy
   The party was dreary so I left early. (Impreza była drętwa, więc wcześnie wyszedłem.)
   My life is so dreary these days. (Ostatnimi czasy moje życie jest takie nudne.)
 7. stale
 8. stuffy
 9. drab
 10. prosaic
 11. lame
 12. flat **
  • nudny, nieciekawy
   What a flat film, can we watch something else? (Co za nudny film, możemy obejrzeć coś innego?)
   I can lend you this book but it's flat, I'm warning you. (Mogę pożyczyć ci tę książkę, ale jest nudna, ostrzegam.)
   link synonim: boring
 13. tame *
 14. uninteresting
 15. menial
 16. featureless
 17. ponderous
 18. pallid
 19. stodgy
 20. humdrum
 21. vapid
 22. uninspiring  
 23. basic ****
 24. frumpy , frumpish
  • bez gustu, nudny (o ubraniu)
   Unfortunately, many housewives don't take care of their appearance and their clothes are frumpy. (Niestety wiele gospodyń domowych nie dba o swój wygląd i ich ubrania są bez gustu.)
 25. ho-hum
 26. one-note
 27. prosy
 28. wearisome
 29. draggy
 30. boresome
 31. disinteresting
 32. yawny
 33. dead-and-alive
 34. dullish
 35. deadening
 36. meh
 37. oscitant  
 38. beat ****
  • nudny, oklepany potocznie
   It's such a beat subject. (To taki oklepany temat.)
   Don't use this beat quote. (Nie używaj tego oklepanego cytatu.)
 39. dreich dialekt , także: dreigh , także: driegh
 40. fozy ScoE
 41. borelake slang
 42. cheugy slang
 43. zhlubby
 44. vanilla **
idiom
 1. a wet weekend
rzeczownik
 1. dullsville    AmE potocznie

Powiązane zwroty — "nudny"

czasownik
nudzić = bore +3 znaczenia
phrasal verb
nudzić = ramble on +1 znaczenie
rzeczownik
nuda = boredom +11 znaczeń
nudności = nausea +4 znaczenia
nudziarz = square , sq. (skrót) +10 znaczeń
wykrzyknik
nuda = ho hum , także: ho-hum
przysłówek
wyjątkowo (np. nudny, zawstydzający) = excessively
nudno = lamely +8 znaczeń
inne
bezbarwny (nudny, mało interesujący) = colourless BrE , colorless AmE
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo