"wlec się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wlec się" po polsku

wlec się

czasownik
 1. crawl **
  • wlec się (jechać powoli, np. pojazd) [nieprzechodni]
   The car in front of us is crawling and we can't overtake it. (Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.)
   Do you really have to crawl like that? We'll be late! (Naprawdę musisz się tak wlec? Spóźnimy się!)
 2. drag ***
 3. linger * , linger on
 4. plod
 5. toil
  • wlec się (z trudem), mozolić się termin literacki
   The horses were tired and they toiled. (Konie były zmęczone i się wlekły.)
   What are you toiling at? (Nad czym się mozolisz?)
 6. straggle
 7. traipse , także: trapes
 8. shamble
 9. shag
 10. schlep American English potocznie , także: schlepp , także: shlep  
 11. trog
 12. becrawl   dawne użycie
phrasal verb
 1. drag along
 2. drag by
 3. grind on
 4. creep by
 5. lumber along
 6. rumble on
idiom
 1. be reduced to a crawl  
czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [przechodni]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
 2. lug
 3. slog
czasownik
 1. coat , ***
 2. sheathe , także: ensheathe
 3. insheath

"wlec się" — Słownik kolokacji angielskich

drag along kolokacja
 1. drag czasownik + along przyimek = ciągnąć się, wlec się
  Bardzo silna kolokacja

  You can see here where she held back and was dragged along a few feet.

  Podobne kolokacje:
drag by kolokacja
 1. drag czasownik + by przyimek = wlec się, dłużyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Someone dragged him out of the car by the feet.

  Podobne kolokacje:
grind on kolokacja
 1. grind czasownik + on przyimek = wlec się, przeciągać się (np. nudne spotkanie)
  Zwykła kolokacja

  When the rider is grinding on the front truck and turns it into a 5-0.

  Podobne kolokacje:
creep by kolokacja
 1. creep czasownik + by przyimek = ciągnąć się, wlec się (o czasie)
  Zwykła kolokacja

  Reality usually creeps in by the end of the evening.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo