KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wlec się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wlec się" po polsku

wlec się

czasownik
 1. crawl **
  • wlec się (jechać powoli, np. pojazd) [INTRANSITIVE]
   The car in front of us is crawling and we can't overtake it. (Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.)
   Do you really have to crawl like that? We'll be late! (Naprawdę musisz się tak wlec? Spóźnimy się!)
 2. drag ***
  • wlec się, dłużyć się, ciągnąć się (upływać powoli, np. czas) [INTRANSITIVE]
   The meeting dragged on for hours. (Spotkanie ciągnęło się godzinami.)
   The last hour dragged mercilessly. (Ostatnia godzina ciągnęła się niemiłosiernie.)
 3. linger *
  • wlec się (np. czas)
 4. plod
 5. toil
  • wlec się (z trudem), mozolić się literary
   The horses were tired and they toiled. (Konie były zmęczone i się wlekły.)
   What are you toiling at? (Nad czym się mozolisz?)
 6. straggle
 7. traipse , także: trapes
 8. shamble
 9. shag
 10. schlep American English informal , także: schlepp , także: shlep  
 11. trog
 12. becrawl   old use
phrasal verb
 1. drag along
 2. drag by
 3. grind on
 4. lumber along
 5. rumble on
idiom
 1. be reduced to a crawl  
czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [TRANSITIVE]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
 2. lug
 3. slog
czasownik
 1. coat ***
 2. sheathe , także: ensheathe
 3. insheath

"wlec się" — Słownik kolokacji angielskich

drag along kolokacja
 1. drag czasownik + along przyimek = ciągnąć się, wlec się
  Bardzo silna kolokacja

  You can see here where she held back and was dragged along a few feet.

  Podobne kolokacje:
drag by kolokacja
 1. drag czasownik + by przyimek = wlec się, dłużyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Someone dragged him out of the car by the feet.

  Podobne kolokacje:
grind on kolokacja
 1. grind czasownik + on przyimek = wlec się, przeciągać się (np. nudne spotkanie)
  Zwykła kolokacja

  When the rider is grinding on the front truck and turns it into a 5-0.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo