"powlec coś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powlec coś czymś" po polsku

czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [przechodni]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
 2. lug
 3. slog
czasownik
 1. coat , ***
 2. sheathe , także: ensheathe
 3. insheath
czasownik
 1. crawl **
  • wlec się (jechać powoli, np. pojazd) [nieprzechodni]
   The car in front of us is crawling and we can't overtake it. (Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.)
   Do you really have to crawl like that? We'll be late! (Naprawdę musisz się tak wlec? Spóźnimy się!)
 2. linger * , linger on
 3. plod
 4. toil
 5. straggle
 6. traipse , także: trapes
 7. shamble
 8. shag
 9. schlep AmE potocznie , także: schlepp , także: shlep  
 10. trog
 11. becrawl   dawne użycie
phrasal verb
 1. drag along
 2. drag by
 3. grind on
 4. creep by
 5. lumber along
 6. rumble on
idiom
 1. be reduced to a crawl  

Powiązane zwroty — "powlec coś czymś"

rzeczownik
powłoka = layer +13 znaczeń
czasownik