"powlec coś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powlec coś czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [TRANSITIVE]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
 2. lug
 3. slog
czasownik
 1. coat ***
 2. sheathe , także: ensheathe
 3. insheath
czasownik
 1. crawl **
  • wlec się (jechać powoli, np. pojazd) [INTRANSITIVE]
   The car in front of us is crawling and we can't overtake it. (Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.)
   Do you really have to crawl like that? We'll be late! (Naprawdę musisz się tak wlec? Spóźnimy się!)
 2. linger *
 3. plod
 4. toil
  • wlec się (z trudem), mozolić się literary
   The horses were tired and they toiled. (Konie były zmęczone i się wlekły.)
   What are you toiling at? (Nad czym się mozolisz?)
 5. straggle
 6. traipse , także: trapes
 7. shamble
 8. shag
 9. schlep American English informal , także: schlepp , także: shlep  
 10. trog
 11. becrawl   old use
phrasal verb
 1. drag along
 2. drag by
 3. grind on
 4. lumber along
 5. rumble on
idiom
 1. be reduced to a crawl  

Powiązane zwroty — "powlec coś czymś"

rzeczownik
powłoka = layer +13 znaczeń
czasownik