KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wlec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wlec" po polsku

wlec

czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [TRANSITIVE]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
 2. lug
 3. slog
czasownik
 1. coat , ***
 2. sheathe , także: ensheathe
 3. insheath
czasownik
 1. crawl **
  • wlec się (jechać powoli, np. pojazd) [INTRANSITIVE]
   The car in front of us is crawling and we can't overtake it. (Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.)
   Do you really have to crawl like that? We'll be late! (Naprawdę musisz się tak wlec? Spóźnimy się!)
 2. drag ***
 3. linger *
 4. plod
 5. toil
  • wlec się (z trudem), mozolić się literary
   The horses were tired and they toiled. (Konie były zmęczone i się wlekły.)
   What are you toiling at? (Nad czym się mozolisz?)
 6. straggle
 7. traipse , także: trapes
 8. shamble
 9. shag
 10. schlep American English informal , także: schlepp , także: shlep  
 11. trog
 12. becrawl   old use
phrasal verb
 1. drag along
 2. drag by
 3. grind on
 4. creep by
 5. lumber along
 6. rumble on
idiom
 1. be reduced to a crawl  

powered by  eTutor logo