BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przeciągać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciągać się" po polsku

przeciągać się

czasownik
 1. stretch ***
  • rozciągać się, przeciągać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Always stretch before you start exercising. (Zawsze rozciągaj się, zanim zaczniesz ćwiczyć.)
   You need to stretch after a long workout. (Musisz rozciągać się po długim treningu.)
   I've been sitting for five hours, I need to stretch. (Siedziałem przez pięć godzin, muszę się przeciągnąć.)
phrasal verb
 1. grind on
czasownik
 1. drag ***
  • przeciągnąć (np. ikonkę na ekranie komputera) [TRANSITIVE]
   Drag this folder to the recycle bin. (Przeciągnij ten folder do kosza.)
   She dragged all of the icons to the left. (Ona przeciągnęła wszystkie ikony na lewą stronę.)
 2. overrun ,
czasownik
 1. stall **
  • opóźniać, przeciągać, przetrzymać informal [TRANSITIVE]
   She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet. (Ona poprosiła go, aby przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.)
   He tried to stall the conversation by asking strange questions. (Chciał przeciągnąć rozmowę przez zadawanie dziwnych pytań.)
 2. protract
phrasal verb
 1. drag out
  • przeciągać, przedłużać

"przeciągać się" — Słownik kolokacji angielskich

grind on kolokacja
 1. grind czasownik + on przyimek = wlec się, przeciągać się (np. nudne spotkanie)
  Zwykła kolokacja

  When the rider is grinding on the front truck and turns it into a 5-0.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo