"powłoka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powłoka" po polsku

powłoka

Extract by Layer
rzeczownik
 1. layer ***
  • powłoka, warstwa [policzalny]
   A thin layer of dust covered all the shelves. (Cienka warstwa kurzu pokrywała wszystkie półki.)
   The cake has a layer of chocolate in the middle. (Ciasto ma warstwę czekolady po środku.)
   It was so cold that I needed several layers of clothing. (Było tak zimno, że potrzebowałem kilka warstw ubrań.)
   The ultrasound scan showed fat layers on the liver. (Badanie USG ujawniło warstwy tłuszczu na wątrobie.)
 2. cover ***** , także: kiver dialekt
  • pokrywa, powłoka [policzalny]
   Can you hand me a cover for this pot? (Czy możesz podać mi pokrywkę na ten garnek?)
   The cover of the hatch is made of a solid material. (Pokrywa włazu jest wykonana z solidnego materiału.)
   zobacz także: overlay, cloak
 3. film *****
 4. envelope **
 5. coating , *
  • powłoka, powłoka ochronna
   It's made out of tempered steel with aluminum coating. (To jest wykonane z hartowanej stali z aluminiową powłoką ochronną.)
 6. coat , ***
  • warstwa (farby), powłoka [policzalny]
   Put another coat of paint, the colour will be more intensive. (Nałóż kolejną warstwę farby, kolor będzie bardziej intensywny.)
   She applied two coats of nail polish. (Ona nałożyła dwie warstwy lakieru do paznokci.)
 7. skin ****
 8. covering
 9. sheath
 10. overlay ,
 11. sheet ***
 12. plating
 13. cladding
 14. incrustation