"uciskać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uciskać kogoś" po polsku

czasownik
 1. subject *****
  • uciskać, poddawać formal [TRANSITIVE]
   This form of material doesn't subject easily. (Ten rodzaj materiału nie poddaje się łatwo.)
   I need trousers made from an easily subject fabric. (Potrzebuję spodni z łatwo poddającego się materiału.)
 2. pinch *
 3. knot ** , kn (skrót)  
 4. constrict
phrasal verb
 1. hold somebody down

uciskać kogoś

phrasal verb
 1. grind somebody down

powered by  eTutor logo