"przyciskać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyciskać" po polsku

przyciskać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. press *****
  • naciskać, przyciskać (klawisz) [TRANSITIVE]
   Press any key to continue. (Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.)
   Press the "Delete" key to remove the data. (Naciśnij klawisz "Delete", aby usunąć dane.)
   Did you press the right key? (Czy nacisnąłeś odpowiedni klawisz?)
  • przygniatać, przyciskać [TRANSITIVE]
   Press the suitcase, so I can close it. (Przyciśnij walizkę, abym mógł ją zapiąć.)
   I pressed the creased document with heavy books. (Przycisnęłam pognieciony dokument ciężkimi książkami.)
 2. grind **
czasownik
 1. railroad **
  • zmusić kogoś (do zrobienia czegoś), przycisnąć kogoś (do zrobienia czegoś)
   I will not be railroaded into accepting such a low salary. (Nikt mnie nie zmusi do zaakceptowania tak niskich zarobków.)
phrasal verb
 1. stamp on somebody
  • przycisnąć kogoś (użyć swojej władzy)
   He has to do it by tomorrow - stamp on him. (On musi to zrobić do jutra - przyciśnij go.)
   We have to stamp on him to find out the truth. (Musimy go przycisnąć, żeby dowiedzieć się prawdy.)
idiom
 1. turn the screws on somebody , tighten the screws on somebody , put the screws on somebody

powered by  eTutor logo