BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"harówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "harówka" po polsku

harówka

rzeczownik
 1. labour British English , labor American English ****
 2. grind **
  • harówka, żmudna praca, orka
   The daily grind of looking after three children wore her down. (Codzienna harówka nad trójką dzieci wymęczyła ją.)
   Having to type my handwritten work was a real grind. (Wprowadzenie wszystkich moich odręcznych notatek do komputera było prawdziwą harówką.)
 3. travail   [UNCOUNTABLE]
 4. toil
 5. drudgery
 6. murder , **** , także: murther old use
  • mordęga, harówka slang
   This workout was a murder. (Ten trening był mordęgą.)
   Are they going to pay us for this murder? (Czy zamierzają nam zapłacić za tę harówkę?)
 7. graft ,
 8. slog
 9. collar-work
 10. scutwork
 11. stinker
 12. moil   dialect
idiom
 1. long haul
  • długa droga, harówka, męczarnia
   Writing that essay was a long haul. (Pisanie tego eseju było męczarnią.)
   Her job is a long haul but she gets paid a lot of money. (Jej praca to harówka, ale płacą jej dużo pieniędzy.)
powiedzenie
 1. blood, sweat and tears
  • krew, pot i łzy (ciężka praca), krwawica, harówka
   I poured my blood, sweat, and tears into building my house. (Wylałem krew, pot i łzy, aby zbudować mój dom.)
   After years of blood, sweat and tears, I finally got my graduate degree. (Po latach harówki, w końcu mam dyplom ukończenia studiów.)
 1. hard graft slang

Powiązane zwroty — "harówka"

czasownik
harować = slave +8 znaczeń
phrasal verb
harować = grind away +5 znaczeń
idiom
rzeczownik

"harówka" — Słownik kolokacji angielskich

long haul kolokacja
 1. long przymiotnik + haul rzeczownik = długa droga, harówka, męczarnia
  Bardzo silna kolokacja

  But we get to know these children over the long haul.

  Podobne kolokacje:
hard graft kolokacja
 1. hard przymiotnik + graft rzeczownik = harówka, ciężka praca
  Luźna kolokacja

  No hard graft for them, but a life of luxury.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo