KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"gleba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gleba" po polsku

gleba

Organic Gardening Soil invading the dirt December 23,
rzeczownik
 1. soil ***
  • gleba, ziemia [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The soil is very fertile in some parts of Ukraine. (Gleba jest bardzo żyzna w niektórych regionach Ukrainy.)
   The soil in my garden is very weak. (Gleba w moim ogródku jest bardzo słaba.)
   Your flowers are beautiful, the soil must be really good here. (Twoje kwiaty są piękne, gleba musi być tutaj naprawdę dobra.)
   link synonim: earth
 2. earth , ****
  • ziemia, gleba [UNCOUNTABLE]
   Her garden consisted of nothing but weeds and bare earth. (Jej ogród nie zawierał niczego prócz chwastów i gołej ziemi.)
   The earth is so dry, let's hope it will rain tomorrow. (Gleba jest taka sucha, miejmy nadzieję, że jutro będzie padać.)
   link synonim: soil
 3. ground *****
  • ziemia, gleba [UNCOUNTABLE]
   We need to buy some ground, I want to plant new flowers. (Musimy kupić trochę ziemi, chcę posadzić nowe kwiaty.)
   The ground here is very dry. (Gleba w tym miejscu jest bardzo sucha.)
 4. dirt , **
  • ziemia, gleba American English [UNCOUNTABLE]
   You have dirt under your nails. (Masz ziemię pod paznokciami.)
   There's dirt on my new carpet and I can't clean it. (Na moim nowym dywanie jest ziemia i nie mogę jej wyczyścić.)
 5. spill **
  • gleba, upadek informal [COUNTABLE]
   That spill made him lose a tooth. (Tamta gleba sprawiła, że stracił zęba.)
   His spill looked bad, but he's OK. (Jego upadek wyglądał źle, ale wszystko z nim w porządku.)
 6. gleba
  • gleba (część grzyba)
 7. wipeout
 8. glebe
 9. noser
 10. yeard , yird
 11. mucker

"gleba" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gleba" po angielsku

gleba

rzeczownik
 1. gleba (część grzyba)

powered by  eTutor logo