PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"gleba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gleba" po polsku

gleba

obrazek do "soil" po polsku Organic Gardening Soil obrazek do "ground" po polsku obrazek do "dirt" po polsku invading the dirt December 23,
rzeczownik
 1. soil ***
  • gleba, ziemia [policzalny lub niepoliczalny]
   The soil is very fertile in some parts of Ukraine. (Gleba jest bardzo żyzna w niektórych regionach Ukrainy.)
   The soil in my garden is very weak. (Gleba w moim ogródku jest bardzo słaba.)
   Your flowers are beautiful, the soil must be really good here. (Twoje kwiaty są piękne, gleba musi być tutaj naprawdę dobra.)
   link synonim: earth
 2. earth , ****
  • ziemia, gleba [niepoliczalny]
   Her garden consisted of nothing but weeds and bare earth. (Jej ogród nie zawierał niczego prócz chwastów i gołej ziemi.)
   The earth is so dry, let's hope it will rain tomorrow. (Gleba jest taka sucha, miejmy nadzieję, że jutro będzie padać.)
   link synonim: soil
 3. ground *****
  • ziemia, gleba [niepoliczalny]
   We need to buy some ground, I want to plant new flowers. (Musimy kupić trochę ziemi, chcę posadzić nowe kwiaty.)
   The ground here is very dry. (Gleba w tym miejscu jest bardzo sucha.)
 4. dirt , **
  • ziemia, gleba  AmE [niepoliczalny]
   You have dirt under your nails. (Masz ziemię pod paznokciami.)
   There's dirt on my new carpet and I can't clean it. (Na moim nowym dywanie jest ziemia i nie mogę jej wyczyścić.)
 5. spill **
  • gleba, upadek potocznie [policzalny]
   That spill made him lose a tooth. (Tamta gleba sprawiła, że stracił zęba.)
   His spill looked bad, but he's OK. (Jego upadek wyglądał źle, ale wszystko z nim w porządku.)
 6. gleba
  • gleba (część grzyba)
 7. wipeout
 8. glebe
 9. noser
 10. yeard , yird
 11. mucker

"gleba" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gleba" po angielsku

gleba

rzeczownik
 1. gleba (część grzyba)