PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"spill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spill" po angielsku

spill **

obrazek do "spill" po polsku obrazek do "spill" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: spilt past tense (BrE), spilt past participle (BrE), spilled past tense (AmE), spilled past participle (AmE)
 1. rozlać (coś), rozlewać (się) [przechodni/nieprzechodni]
  Do you have a rag? I spilt some water on the floor. (Masz szmatę? Rozlałem trochę wody na podłodze.)
  I spilt tea all over myself. (Oblałem się cały herbatą.)
  There is no need to cry over spilt milk. (Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.)
  Some guy spilled my drink. (Jakiś facet rozlał mojego drinka.)
 2. wylewać się (np. tłum ludzi) [nieprzechodni]
  When the game was over, people spilled from the stadium. (Kiedy mecz się skończył, ludzie wylali się ze stadionu.)
  Old ladies spilled out of the bus. (Starsze panie wylały się z autobusu.)
 3. rozsypać [przechodni/nieprzechodni]
  I've spilled the flour on the table. (Rozsypałem mąkę na stole.)
  Be careful with the sugar, don't spill it. (Uważaj na cukier, nie rozsyp go.)
  Who spilled rice in the kitchen? (Kto rozsypał ryż w kuchni?)
 4. nie trafić w żyłę slang
  She is so high that she spilled. (Ona jest tak naćpana, że nie trafiła w żyłę.)
  He spilled because he's never done it before. (On nie trafił w żyłę, bo nigdy wcześniej tego nie robił.)
 5. zaliczyć glebę, wyrżnąć się  AmE potocznie
  I've spilled and broke my arm. (Zaliczyłem glebę i złamałem rękę.)
  Be careful, don't spill. (Uważaj, nie wyrżnij się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wyciek [policzalny]
  This oil spill has had a major impact on the economy till now. (Ten wyciek ropy do teraz ma duży wpływ na ekonomię.)
 2. drewniana lub papierowa podpałka o podłużnym kształcie (do przekazywania ognia na świece, cygara) [policzalny]
  She reached for a wooden spill and lighted the candle. (Sięgnęła po drewnianą podpałkę i zapaliła świecę.)
 3. gleba, upadek potocznie [policzalny]
  That spill made him lose a tooth. (Tamta gleba sprawiła, że stracił zęba.)
  His spill looked bad, but he's OK. (Jego upadek wyglądał źle, ale wszystko z nim w porządku.)
 4. rozlana ciecz, rozlanie [policzalny]
  You have to wipe up a spill immediately, or else the wood will get damaged. (Musisz bezzwłocznie zetrzeć rozlaną ciecz, inaczej drewno ulegnie zniszczeniu.)
rzeczownik
 1. odejście przewodniczącego partii politycznej (i tym samym ogłoszenie wyborów na ten wakat)  AusE potocznie [policzalny]
  The politician declared there would be no leadership spill in the party. (Polityk oświadczył, że nie będzie odejścia przewodniczącego partii.)

Powiązane zwroty — "spill"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
kolokacje