"rozlewać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozlewać się" po polsku

rozlewać się

czasownik
 1. pour , ***
  • rozlewać się (o świetle) [nieprzechodni]
   The light poured inside the room when she opened the window. (Światło rozlało się po pokoju kiedy ona otworzyła okno.)
 2. shed , **
  • rozlewać się (np. woda) [przechodni]
   Be careful, water shed in the kitchen. (Uważaj, w kuchni rozlała się woda.)
   Orange juice shed all over the floor. (Sok pomarańczowy rozlał się po całej podłodze.)
phrasal verb
 1. spill over
obrazek do "spill" po polsku
czasownik
 1. spill **
  • rozlać (coś), rozlewać (się) [przechodni/nieprzechodni]
   Do you have a rag? I spilt some water on the floor. (Masz szmatę? Rozlałem trochę wody na podłodze.)
   I spilt tea all over myself. (Oblałem się cały herbatą.)
   There is no need to cry over spilt milk. (Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.)
   Some guy spilled my drink. (Jakiś facet rozlał mojego drinka.)
 2. slosh
 3. effuse
czasownik
 1. slop
  • rozlać (np. herbatę), rozbryzgać (coś)
   He slopped his beer on the table. (On rozlał swoje piwo na stół.)

Powiązane zwroty — "rozlewać się"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
lanie = beating +24 znaczenia
rozlewnia = bottler +1 znaczenie
rozlanie = spill +1 znaczenie

"rozlewać się" — Słownik kolokacji angielskich

spill over kolokacja
 1. spill czasownik + over particle = rozlewać się (np. kryzys)
  Bardzo silna kolokacja

  She held the cup up high so the light spilled over me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo