Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wylewać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wylewać się" po polsku

wylewać się

czasownik
 1. spill **
  • wylewać się (np. tłum ludzi) [INTRANSITIVE]
   When the game was over, people spilled from the stadium. (Kiedy mecz się skończył, ludzie wylali się ze stadionu.)
   Old ladies spilled out of the bus. (Starsze panie wylały się z autobusu.)
 2. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 3. slop
 4. regorge   formal
 5. outwell old use  
  link synonim: pour out
phrasal verb
 1. run over *
 2. pour out
  • wylewać się, wysypywać się (o tłumie ludzi)
   People poured out of the church onto the street. (Ludzie wylali się z kościoła na ulicę.)
   link synonim: outwell
czasownik
 1. tip British English *** , dump American English **
  • nalewać, wylewać, przesypywać [TRANSITIVE]
   I tipped some juice into the glass. (Nalałem trochę soku do szklanki.)
   Would you tip some cornflakes into the bowl? (Przesypiesz trochę płatków kukurydzianych do miski?)
 2. flood ***
  • wylewać, występować z brzegu (o rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The Oder River flooded in 1997. (Rzeka Odra wystąpiła z brzegów w 1997 roku.)
   I hope the river won't flood - our house is really close to it. (Mam nadzieję, że rzeka nie wyleje - nasz dom jest bardzo blisko niej.)
 3. disgorge
 4. outpour  
 5. disembogue
 6. effuse
czasownik
 1. bounce **
  • wylać, wykopać, wywalić (brutalnie zmusić do wyjścia) informal [TRANSITIVE]
   The guard bounced two aggressive men out of the club. (Ochroniarz wywalił z klubu dwóch agresywnych mężczyzn.)
   I had to bounce him from my party. (Musiałem wykopać go z mojej imprezy.)
   My father bounced me from the house. (Mój ojciec wywalił mnie z domu.)
phrasal verb
 1. pour away

Powiązane zwroty — "wylewać się"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
wylewny = expansive +7 znaczeń
przysłówek
wylewnie = profusely +5 znaczeń
Zobacz także: wylewać coś na coś

"wylewać się" — Słownik kolokacji angielskich

pour out kolokacja
 1. pour czasownik + out particle = wylewać się, wysypywać się (o tłumie ludzi)
  Bardzo silna kolokacja

  I have so many thanks to pour out, there's never enough time.

  Podobne kolokacje:
run over kolokacja
 1. run czasownik + over przyimek = przelewać się, wylewać się (np. o szklance wody)
  Bardzo silna kolokacja

  She looked as if she'd been run over many times.

  Podobne kolokacje:
poured from kolokacja
Popularniejsza odmiana: pour from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wylewać się
 1. pour czasownik + from przyimek
  Silna kolokacja

  Blood poured from the place where he no longer was.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo