Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zalać czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zalać czymś" po polsku

czasownik
 1. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 2. overwhelm **
  • zasypać, zasypywać, zalać, zalewać (np. ilością zgłoszeń, pracą) [przechodni]
   My employees are overwhelmed by work. (Moi pracownicy są zasypani pracą.)
   My secretary was overwhelmed by the amount of applications. (Moja sekretarka została zasypana ilością zgłoszeń.)
  • zalać (np. obszar w czasie powodzi) [przechodni]
   The flood overwhelmed our region. (Powódź zalała nasz region.)
   The waves have been overwhelming the coast for 3 days. (Fale zalewają wybrzeże od 3 dni.)
 3. inundate
 4. pour over
 5. flow , ***
  • napływać, zalać (o uczuciu) [nieprzechodni]
   The feeling of hatred flowed through my heart and mind. (Uczucie nienawiści napłynęło do mojego serca i umysłu.)
 6. overflood

zalać czymś

idiom
 1. deluge with something  
obrazek do "flood" po polsku
czasownik
 1. flood ***
  • zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym [przechodni/nieprzechodni]
   The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall. (Miasto zostało zalane po wezbraniu wód rzeki spowodowanym miesiącem intensywnych opadów.)
   Our basement got flooded when the hot water heater burst. (Nasza piwnica została zalana kiedy wybuchł grzejnik gorącej wody.)
   Our house was the only one which wasn't flooded. (Nasz dom był jedynym, który nie został zalany.)
 2. swamp *
 3. engulf , ingulf
 4. deluge
  • zalewać, zatapiać oficjalnie
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 5. glut
 6. prime ***
 7. suffuse
 8. superfuse
 9. whelm
 10. perfuse
phrasal verb
 1. rain down
 2. flood out  

Powiązane zwroty — "zalać czymś"

czasownik
lać = pour , pour down , pee down +3 znaczenia
podlewać = water +1 znaczenie
rozlać = spill +1 znaczenie
oblać = fail +4 znaczenia
wylewać = tip BrE , dump AmE +1 znaczenie
przelać = wire +1 znaczenie
rzeczownik
zalew = dam +6 znaczeń
lanie = beating +6 znaczeń
zalanie = flooding +1 znaczenie
inne
phrasal verb
idiom
inne
przymiotnik
zalany = smashed +2 znaczenia