PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"flood" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flood" po angielsku

flood ***

obrazek do "flood" po polsku obrazek do "flood" po polsku
czasownik
 1. zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym [przechodni/nieprzechodni]
  The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall. (Miasto zostało zalane po wezbraniu wód rzeki spowodowanym miesiącem intensywnych opadów.)
  Our basement got flooded when the hot water heater burst. (Nasza piwnica została zalana kiedy wybuchł grzejnik gorącej wody.)
  Our house was the only one which wasn't flooded. (Nasz dom był jedynym, który nie został zalany.)
 2. wylewać, występować z brzegu (o rzece) [przechodni/nieprzechodni]
  The Oder River flooded in 1997. (Rzeka Odra wystąpiła z brzegów w 1997 roku.)
  I hope the river won't flood - our house is really close to it. (Mam nadzieję, że rzeka nie wyleje - nasz dom jest bardzo blisko niej.)
 3. zalewać (np. pieniędzmi, dużą ilością czegoś) [przechodni]
  This investment will flood me with money. (Ta inwestycja zaleje mnie pieniędzmi.)
  He felt guilty and he flooded me with flowers and gifts. (On czuł się winny i zalał mnie kwiatami i prezentami.)
  The streets are flooded with tourists. (Ulice są zalewane przez turystów.)
 4. napływać [nieprzechodni]
  Messages were flooding into our inbox. (Wiadomości napływały do naszej skrzynki odbiorczej.)
  W tym znaczeniu "flood" występuje najczęściej z przyimkiem.
  link synonim: flow
 5. wypełniać, napełniać [przechodni/nieprzechodni]
  The water flooded the leaky ship in no time. (Woda błyskawicznie wypełniła nieszczelny statek.)
 6. wzbierać (np. o uczuciu) [przechodni/nieprzechodni]
  Memories flooded me when I least expected it. (Wspomnienia wezbrały we mnie, kiedy tego najmniej się spodziewałem.)
  A lot of different emotions flooded me when I saw them together. (Wiele różnych emocji wezbrało we mnie, kiedy zobaczyłam ich razem.)
 7. zalewać, napływać (o łzach) [przechodni/nieprzechodni]
  Tears flooded her eyes. (Łzy zalały jej oczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. powódź [policzalny lub niepoliczalny]
  The bridge collapsed during the flood. (Most zawalił się podczas powodzi.)
  Scientists warn that another flood is likely. (Naukowcy ostrzegają, że prawdopodobna jest kolejna powódź.)
  The Environment Protection Agency issued 5 flood warnings. (Agencja Ochrony Środowiska wydała 5 ostrzeżeń przed powodzią.)
 2. zalanie (dostarczenie zbyt dużej ilości paliwa do gaźnika lub silnika) termin techniczny
 3. zalew, bardzo duża ilość [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zalewowy

Powiązane zwroty — "flood"

rzeczownik
idiom
inne
phrasal verb
przymiotnik
inne
come flooding back = powracać, odżywać (np. wspomnienia)
kolokacje

podobne do "flood" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "flood" po polsku

rzeczownik