BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"przypływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypływ" po polsku

przypływ

rzeczownik
 1. surge **
  • napływ (ludności), przypływ (uczuć, emocji) [COUNTABLE]
   This challenge today is the surge of refugees. (Dziś wyzwaniem jest napływ uchodźców.)
   She felt a sudden surge of joy. (Ona poczuła nagły przypływ radości.)
  • fala, przypływ [COUNTABLE]
   No breaks for anyone, till this surge is under control. (Żadnych przerw, dopóki nie opanujemy tej fali.)
 2. influx *
  • przypływ, napływ (np. gotówki)
   This sudden influx of funds will be very helpful for me. (Ten nagły przypływ funduszy będzie dla mnie bardzo pomocny.)
   We are experiencing an influx of foreign capital into our country. (Doświadczamy teraz napływu zagranicznego kapitału do naszego państwa.)
 3. outburst
  • wybuch, przypływ, spazm (np. płaczu)
   I wanted to apologize for my outburst yesterday. (Chciałabym przeprosić za mój wczorajszy wybuch.)
   Your outburst yesterday evening was highly unprofessional. (Pański wybuch wczorajszego wieczora był wysoce nieprofesjonalny.)
 4. tug **
  • ukłucie (np. zazdrości), przypływ (np. emocji)
   He felt a tug of jealousy. (On poczuł ukłucie zazdrości.)
   The tug of emotions didn't allow me to speak. (Przypływ emocji nie pozwolił mi mówić.)
 5. flow , ***
  • przypływ (morza) [SINGULAR]
   They were watching ebbs and flows of the sea at sunrise. (Oni oglądali odpływy i przypływy morza o wschodzie słońca.)
   The flow threw a dead body ashore. (Przypływ wyrzucił ciało na brzeg.)
   link synonim: tide
   przeciwieństwo: ebb
 6. high tide
  • przypływ (na oceanie, morzu)
   How much longer before high tide? (Ile czasu zostało do następnego przypływu?)
   It would have washed away at high tide. (To zmyłoby się podczas przypływu.)
 7. flush **
  • przypływ (np. uczucia)
   When my son graduated, I felt a flush of pride. (Kiedy mój syn skończył szkołę, poczułem przypływ dumy.)
   When she broke her phone, she felt a flush of anger. (Kiedy ona zepsuła swój telefon, poczuła przypływ złości.)
 8. flurry
  • przypływ (np. emocji), zalew (np. informacji), napływ (np. listów), szereg (np. wydarzeń, czynności) [COUNTABLE]
   I felt a flurry of love when I saw the newborn. (Poczułam przypływ miłości kiedy zobaczyłam noworodka.)
 9. high water
 10. spurt , także: spirt
  • wybuch (radości), atak (złości), przypływ (adrenaliny)
 11. rising tide  
 12. flood tide  
 13. afflux
 14. onrush

"przypływ" — Słownik kolokacji angielskich

high tide kolokacja
 1. high przymiotnik + tide rzeczownik = przypływ (na oceanie, morzu)
  Bardzo silna kolokacja

  High tide would have come and gone before they did.

  Podobne kolokacje:
high water kolokacja
 1. high przymiotnik + water rzeczownik = wysoka woda, przypływ
  Bardzo silna kolokacja

  In 1988 he said that the high water had not reached their house.

  Podobne kolokacje:
flood tide kolokacja
 1. flood rzeczownik + tide rzeczownik = przypływ
  Zwykła kolokacja

  There'll be no flood tide until late tonight, so here's the plan.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo