Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zalanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zalanie" po polsku

zalanie

rzeczownik
 1. flooding *
  • powódź, zalanie [UNCOUNTABLE]
   I was curious to see the extent of the flooding, but all seems well. (Byłem ciekaw jak duży teren został zalany, ale wszystko wygląda dobrze.)
   This may block water flow and there is a risk of local flooding. (Może to zablokować przepływ wód, w związku z czym występuje zagrożenie lokalnych powodzi.)
 2. flood ***
  • zalanie (dostarczenie zbyt dużej ilości paliwa do gaźnika lub silnika) technical
 3. inundating
obrazek do "flood" po polsku
czasownik
 1. flood ***
  • zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall. (Miasto zostało zalane po wezbraniu wód rzeki spowodowanym miesiącem intensywnych opadów.)
   Our basement got flooded when the hot water heater burst. (Nasza piwnica została zalana kiedy wybuchł grzejnik gorącej wody.)
   Our house was the only one which wasn't flooded. (Nasz dom był jedynym, który nie został zalany.)
 2. swamp *
 3. engulf , ingulf
 4. deluge
  • zalewać, zatapiać formal
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 5. glut
 6. prime ***
  • zalewać (wodą pompę) technical
   We need to prime the pump before we work it. (Musimy zalać pompę, zanim ją uruchomimy.)
 7. suffuse
 8. superfuse
 9. whelm
 10. perfuse
phrasal verb
 1. flood out  
czasownik
 1. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 2. overwhelm **
  • zasypać, zasypywać, zalać, zalewać (np. ilością zgłoszeń, pracą) [TRANSITIVE]
   My employees are overwhelmed by work. (Moi pracownicy są zasypani pracą.)
   My secretary was overwhelmed by the amount of applications. (Moja sekretarka została zasypana ilością zgłoszeń.)
  • zalać (np. obszar w czasie powodzi) [TRANSITIVE]
   The flood overwhelmed our region. (Powódź zalała nasz region.)
   The waves have been overwhelming the coast for 3 days. (Fale zalewają wybrzeże od 3 dni.)
 3. inundate
 4. pour over
 5. flow , ***
  • napływać, zalać (o uczuciu) [INTRANSITIVE]
   The feeling of hatred flowed through my heart and mind. (Uczucie nienawiści napłynęło do mojego serca i umysłu.)
 6. overflood

Powiązane zwroty — "zalanie"

rzeczownik
zalew = dam +6 znaczeń
lanie = beating +4 znaczenia
transgresja (zalanie obszarów lądowych przez morze) = transgression
czasownik
inne
idiom
inne
przymiotnik
zalany informal = smashed +1 znaczenie

powered by  eTutor logo