Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"przelewać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przelewać się" po polsku

przelewać się

czasownik
 1. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 2. brim *
 3. slop
phrasal verb
 1. run over *
obrazek do "transfer" po polsku
czasownik
 1. transfer ***
  • przelewać (pieniądze)
   Can you transfer the money to my account? (Czy możesz przelać pieniądze na moje konto?)
   He transferred me the money for the car. (On przelał mi pieniądze za samochód.)
   He forced her to transfer him all her money. (On zmusił ją, aby przelała mu wszystkie swoje pieniądze.)
 2. decant
 3. transfuse   formal
phrasal verb
 1. brim over
czasownik
 1. wire ***
  • przesłać, przelać (np. pieniądze na konto) informal
   I will wire you the money as soon as possible. (Prześlę ci pieniądze najszybciej jak się da.)
   My boss wired me the money. (Mój szef przelał mi wypłatę.)
 2. shed , **
 3. overflood
 4. overwater
 5. overpour

Powiązane zwroty — "przelewać się"

czasownik
lać = pour , pour down , pee down +5 znaczeń
olać kogoś = ghost +1 znaczenie
lać się = stream +1 znaczenie
idiom
phrasal verb
rzeczownik
przelew = overflow +3 znaczenia

"przelewać się" — Słownik kolokacji angielskich

run over kolokacja
 1. run czasownik + over przyimek = przelewać się, wylewać się (np. o szklance wody)
  Bardzo silna kolokacja

  She looked as if she'd been run over many times.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo