"transfer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "transfer" po angielsku

bank transfer
transfer **

3 Ways to Make a Bank Transfer Payment - wikiHow
rzeczownik
 1. przelew, przelew bankowy
  I have to make a bank transfer. (Muszę zrobić przelew bankowy.)
  Has my bank transfer come through? (Czy mój przelew bankowy został zrealizowany?)
  Did you get my transfer? (Czy dostałeś mój przelew bankowy?)
  She doesn't know how to make a transfer. (Ona nie wie jak dokonać przelewu bankowego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

change *****
transfer **

Przesiadka / Transfer Wygodna przesiadka na Chełmie Przesiadka Nowy Dwór przesiadka 1.jpg
rzeczownik
 1. przesiadka (np. między pociągami) [policzalny]
  We are flying to Greece indirectly, we have a change in Berlin. (Lecimy do Grecji nie bezpośrednio, mamy przesiadkę w Berlinie.)
  We had two changes before we arrived home. (Mieliśmy dwie przesiadki zanim dojechaliśmy do domu.)
  The last change was very weary. (Ostatnia przesiadka była bardzo męcząca.)
  We missed our last change. (Spóźniliśmy się na naszą ostatnią przesiadkę.)
  I was late for my transfer and I had to wait for the next train. (Spóźniłem się na moją przesiadkę i musiałem czekać na następny pociąg.)
  We had two transfers during the journey. (Mieliśmy dwie przesiadki podczas podróży.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

transfer ***

obrazek do "transfer" po polsku
czasownik
 1. przenosić się, przeprowadzać się
  I transferred to London two years ago. (Przeprowadziłem się do Londynu dwa lata temu.)
  I don't want to transfer to Europe. (Nie chcę się przeprowadzać do Europy.)
  I have to transfer to Spain, I got a job there. (Muszę przeprowadzić się do Hiszpanii, dostałem tam pracę.)
  I wonder what it's like to transfer to a new school. (Zastanawiam się, jak to jest przenieść się do nowej szkoły.)
 2. zmieniać miejsce, przekładać oficjalnie
  Can we transfer our meeting? (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?)
  I have to transfer my party, the restaurant is closed on Sunday. (Muszę zmienić miejsce mojego przyjęcia, restauracja jest nieczynna w niedzielę.)
 3. przetransferować, dokonywać transferu (np. zawodnika w sporcie, pracownika firmy)
  Our competitor was transferred to Leicester. (Nasz zawodnik został przetransferowany do Leicester.)
  They transferred me to a different team. (Oni mnie przetransferowali do innej drużyny.)
 4. przelewać (pieniądze)
  Can you transfer the money to my account? (Czy możesz przelać pieniądze na moje konto?)
  He transferred me the money for the car. (On przelał mi pieniądze za samochód.)
  He forced her to transfer him all her money. (On zmusił ją, aby przelała mu wszystkie swoje pieniądze.)
 5. przekładać się (np. pomysły, umiejętności)
  Her skills transfer to her work. (Jej umiejętności przekładają się na jej pracę.)
  His ideas transfer to new projects. (Jego pomysły przekładają się na nowe projekty.)
 6. przekierowywać, przełączać (np. rozmowę telefoniczną)
  I will transfer your call right now. (Już przełączę pańskie połączenie.)
  Could you transfer me to your boss? (Mogłabyś mnie przełączyć do twojego szefa?)
 7. przekazywać własność (np. ziemi) oficjalnie
  My grandma transferred this land to me. (Moja babcia przekazała mi własność tej ziemi.)
  I'm going to transfer my house to my daughter. (Zamierzam przekazać własność domu mojej córce.)
 8. przesiadać się (np. na inny samolot, na inny autobus)
  I have to transfer to another bus in Warsaw. (W Warszawie muszę przesiąść się na inny autobus.)
  Remember that you have to transfer to another plane! (Pamiętaj, że musisz się przesiąść na inny samolot!)
  We transferred to a bigger plane in Frankfurt. (My przesiadaliśmy się do większego samolotu we Frankfurcie.)
  link synonim: change
 9. przekopiować, przenosić (dane)
  The data can be transferred to your computer. (Dane mogą zostać przeniesione na twój komputer.)
  Can you transfer these photos from the desktop to that folder? (Czy możesz przenieść te zdjęcia z pulpitu do tamtego folderu?)
 10. przenosić się (choroba zakaźna)
  Influenza can be transferred by kissing. (Grypa może przenosić się przez całowanie.)
  Don't worry, my disease doesn't transfer. (Nie martw się, moja choroba się nie przenosi.)
 11. przeksięgować [przechodni]
 12. przerejestrowywać (np. samochód)
  She moved to another country and she transferred her car. (Ona przeniosła się do innego kraju i przerejestrowała swój samochód.)
  I moved out to Germany and I had to transfer my car. (Przeprowadziłem się do Niemiec i musiałem przerejestrować samochód.)
rzeczownik
 1. przeniesienie, przeprowadzka [policzalny lub niepoliczalny]
  Do you need my help with the transfer? (Czy potrzebujesz mojej pomocy z przeprowadzką?)
  The transfer to our new house was very stressful. (Przeprowadzka do naszego nowego domu była bardzo stresująca.)
  Did you have any problems with the transfer? (Czy miałeś jakieś problemy z przeniesieniem?)
 2. bilet przesiadkowy  AmE [policzalny]
  Did you buy a transfer? There's no direct train to Gdańsk. (Kupiłeś bilet przesiadkowy? Nie ma bezpośredniego pociągu do Gdańska.)
  Oh no, I lost my transfer and I don't have money for another one! (O nie, zgubiłem bilet przesiadkowy a nie mam pieniędzy na drugi!)
 3. transfer (pracownika do innego oddziału firmy)
  Your transfer will determine the course of your career. (Pański transfer zadecyduje o kierunku pańskiej kariery.)
 4. przejazd, przewiezienie, przewóz (np. z lotniska do hotelu)
  We don't have a transfer and now what? (Nie mamy przejazdu z lotniska do hotelu i co teraz?)
  Remember to book a transfer before you leave. (Nie zapomnij zabukować transferu przed wyjazdem.)
przymiotnik
 1. to, co zostało przeniesione
  Where are the transfer files? (Gdzie są przeniesione pliki?)
rzeczownik
 1. kalkomania

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa transfer i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "transfer"

inne
przymiotnik
rzeczownik
czasownik
kolokacje
Zobacz także: transferaltransfer somebody from something to somethingtransfer seasontransferable skillstransfer agreementtransfer of ownership, transfer of propertytransfer from something to somethingassignor, transferor, transferrertransfereetransfer something from somebody to somebodytransfer of powertransfer of capitaltransfer from an accounttransfer to an accounttransfer of fundstransfer to another jobtransfer of judge to another courttransfer of a causetransfer of a claimtransfer of jurisdictiontransfer of law, transfer of rightstransfer of possessiontransfer of property rightstransfer of right documenttransfer of titletransfer of dutiestransfer of mortgagetransfer of technologytransfer on death, TODtransfer of a receivable debt secured by a pledgetransfer of a real estate righttransfer of a sharetransfer of an enterprisetransfer of an estatetransfer of a perpetual usufructtransfer of a personal propertytransfer of a righttransfer of the ownership of a documenttransfer of the ownership of a real estatetransfer of the receivable debt with the exclusion of the pledgetransfer into accounttransfer by operation of lawtransfer of experiencetransfer something from something to somethingtransfer against paymenttransfer by endorsementtransfer without the business

"transfer" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "transfer" po polsku