MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"przeniesienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeniesienie" po polsku

przeniesienie

rzeczownik
 1. transfer ***
  • przeniesienie, przeprowadzka [policzalny lub niepoliczalny]
   Do you need my help with the transfer? (Czy potrzebujesz mojej pomocy z przeprowadzką?)
   The transfer to our new house was very stressful. (Przeprowadzka do naszego nowego domu była bardzo stresująca.)
   Did you have any problems with the transfer? (Czy miałeś jakieś problemy z przeniesieniem?)
 2. relocation  
  These are measures that combat the relocation of companies. (Środki te mają zapobiegać przenoszeniu przedsiębiorstw.)
  Relocation of this kind is detrimental to our interests in many ways. (Pod wieloma względami takie przeniesienie szkodzi naszym interesom.)
 3. transference
 4. transposition
 5. conveyance
 6. polyptoton , paregmenon
 7. relegation
 8. carry-over
  • przeniesienie (np. godzin urlopu)
 1. relocation of victims
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. carry , *****
 3. relocate *
 4. shift ****
 5. relegate
 6. export , ***
  • eksportować, przenosić (np. pliki z komputera do komputera) termin techniczny [przechodni]
   She exported the file to the local network. (Ona wyeksportowała plik do sieci lokalnej.)
   Export this photo from the desktop to my folder. (Przenieś to zdjęcie z pulpitu do mojego folderu.)
 7. transplant , **   oficjalnie
 8. translate **
 9. transmit **
 10. tote American English potocznie , tote around American English potocznie
 11. handle ****
  • przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [przechodni]
   Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
   I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)
 12. transfer ***
  • przekopiować, przenosić (dane)
   The data can be transferred to your computer. (Dane mogą zostać przeniesione na twój komputer.)
   Can you transfer these photos from the desktop to that folder? (Czy możesz przenieść te zdjęcia z pulpitu do tamtego folderu?)
 13. transpose
 14. remove ****
  • przenosić, przeprowadzać (się) British English przestarzale [przechodni]
   In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
   She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
   She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 15. delocalize , delocalise British English  
  The production was delocalized to another country. (Produkcja została przeniesiona do innego kraju.)
 16. transduce
 17. translocate  
 18. attorn
 19. offload , także: off-load
czasownik
 1. bump **
 2. adjourn
  • przekładać, przenieść, przenosić się (np. w inne miejsce)
   Our discussion had to be adjourned to the conference hall since my office was being renovated. (Nasze spotkanie musiało zostać przeniesione do sali konferencyjnej, ponieważ moje biuro było remontowane.)
czasownik
 1. hump
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
   My personal problems carry over into my working life. (Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.)
   The fear of failure carries over into my next relationship. (Strach przed porażką rzutuje na mój następny związek.)
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • przemieszczać się (w związku z pracą), przenosić się (w związku z pracą), często zmieniać swoje miejsce zamieszkania (w związku z pracą)
   I have to move around from one country to another to make my living. (Muszę się przemieszczać pomiędzy krajami, aby się utrzymać.)
   People move around a lot, and that's how viruses are transmitted. (Ludzie dużo się przemieszczają i w ten sposób rozprzestrzeniają się wirusy.)
   My grandfather was a politician, so my father used to move about a lot during his childhood. (Mój dziadek był politykiem, więc mój ojciec w dzieciństwie zwykł był dużo się przemieszczać.)
 2. go up ***

Powiązane zwroty — "przeniesienie"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
przymiotnik
przenośny = mobile +6 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo