PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. transfer fee = wartość transferu, opłata transferowa transfer fee
2. transfer station = stacja przesyłowa transfer station
3. transfer point = punkt transferu transfer point
4. transfer window = okno transferu transfer window
5. January transfer window = Okno transferu styczniowe January transfer window
6. transfer student = transfer student transfer student
7. summer transfer window = letnie okno transferu summer transfer window
8. Football transfer rumor = Pogłoska transferu piłkarska Football transfer rumor
9. transfer request = prośba transferu transfer request
10. transfer rate = szybkość transmisji transfer rate
11. transfer market = transfer rynek transfer market
12. transfer list = lista transferowa transfer list
13. winter transfer window = zimowe okno transferu winter transfer window
14. transfer function = transmitancja operatorowa transfer function
15. transfer orbit = orbita transferu transfer orbit
16. transfer deal = transfer umowa transfer deal
17. estate transfer tax = majątek podatek transferowy estate transfer tax
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.