"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) sign, list, report, arrange
Kolokacji: 4
(3) join, facilitate
Kolokacji: 2
2. transfer is made = transfer jest sporządzony transfer is made
3. move on a transfer = posuń do przodu transfer move on a transfer
4. offer transfers = transfery oferty offer transfers
5. await transfer = czekaj na transfer await transfer
6. earn a transfer = zdobądź transfer earn a transfer
7. transfer is effected = przelew jest zrealizowany transfer is effected
8. make for transfer = skieruj się ku transferowi make for transfer
(5) approve, confirm
Kolokacji: 2
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.