"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(1) fee, payment, credit
Kolokacji: 3
1. transfer fee = wartość transferu, opłata transferowa transfer fee
2. transfer payment = płatność transferowa transfer payment
3. transfer credit = kredyt transferu transfer credit
(2) station, facility, service
Kolokacji: 3
(3) point, deadline
Kolokacji: 2
(5) student, applicant
Kolokacji: 2
(8) rate, speed
Kolokacji: 2
(11) tax
Kolokacji: 2
(13) RNA, agent, vehicle
Kolokacji: 3
(14) method, technique
Kolokacji: 2
(15) pricing, price
Kolokacji: 2
(16) mechanism, switch, device
Kolokacji: 3
(17) tunnel, hub, center
Kolokacji: 3
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.