TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(4) money, property, wealth
Kolokacji: 3
(5) wire, bus
Kolokacji: 2
(6) file, arm, charge, baggage
Kolokacji: 4
(7) gene, embryo
Kolokacji: 2
(10) sovereignty, proton, authority
Kolokacji: 3
(12) Pennsylvania, airport, college
Kolokacji: 3
(13) Manhattan, Broadway
Kolokacji: 2
1. Manhattan Transfer = Manhattan Transfer Manhattan Transfer
2. Broadway transfer = Broadway transfer Broadway transfer
(14) cash, currency
Kolokacji: 2
(16) water, oxygen, fuel, fluid
Kolokacji: 4
(17) CD, video, memory, Hypertext
Kolokacji: 4
(18) DMA
Kolokacji: 1
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.