"Manhattan Transfer" — Słownik kolokacji angielskich

Manhattan Transfer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Manhattan Transfer
  1. Manhattan rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The song was later recorded by The Manhattan Transfer.

"Manhattan Transfer" — Słownik kolokacji angielskich

Manhattan Transfer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Manhattan Transfer
  1. Manhattan rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The song was later recorded by The Manhattan Transfer.

powered by  eTutor logo