"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. free transfer = wolny transfer (w piłce nożnej) free transfer
2. electronic transfer = przelew elektroniczny electronic transfer
3. nuclear transfer = nuklearny transfer nuclear transfer
4. digital transfer = cyfrowy transfer digital transfer
5. thermal transfer = transfer prądu termicznego thermal transfer
(2) peaceful, smooth, seamless
Kolokacji: 3
(3) recent, new, junior-college
Kolokacji: 3
(5) permanent, temporary
Kolokacji: 2
(12) formal, ceremonial
Kolokacji: 2
(15) financial, fiscal
Kolokacji: 2
(17) successful, safe
Kolokacji: 2
(19) net, eventual, final
Kolokacji: 3
(20) Asynchronous, technological
Kolokacji: 2
(21) forced, forcible
Kolokacji: 2
(22) frequent, democratic
Kolokacji: 2
(23) unlimited, excellent
Kolokacji: 2
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.