"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) peaceful, smooth, seamless
Kolokacji: 3
(3) recent, new, junior-college
Kolokacji: 3
(5) permanent, temporary
Kolokacji: 2
1. large transfer = duży transfer large transfer
2. massive transfer = ogromny transfer massive transfer
4. large-scale transfer = transfer na szeroką skalę large-scale transfer
5. huge transfer = olbrzymi transfer huge transfer
6. extensive transfer = długi transfer extensive transfer
7. high transfer = wysoki transfer high transfer
8. significant transfer = znaczący transfer significant transfer
9. symbolic transfer = symboliczny transfer symbolic transfer
(12) formal, ceremonial
Kolokacji: 2
(15) financial, fiscal
Kolokacji: 2
(17) successful, safe
Kolokacji: 2
(19) net, eventual, final
Kolokacji: 3
(20) Asynchronous, technological
Kolokacji: 2
(21) forced, forcible
Kolokacji: 2
(22) frequent, democratic
Kolokacji: 2
(23) unlimited, excellent
Kolokacji: 2
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.