"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. transfer takes = transfer wymaga transfer takes
3. transfer goes = transfer idzie transfer goes
4. transfer comes = transfer przychodzi transfer comes
5. transfer requires = transfer wymaga transfer requires
6. transfer begins = transfer zaczyna się transfer begins
7. transfer follows = transfer następuje transfer follows
8. transfer results = wyniki transferu transfer results
9. transfer happens = transfer zdarza się transfer happens
10. transfer falls = transfer spada transfer falls
11. transfer leads = transfer prowadzi transfer leads
12. transfer proves = transfer dowodzi transfer proves
13. transfer amounts = kwoty przelewu transfer amounts
(3) violate, mean
Kolokacji: 2
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.