"przenosić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenosić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

przenosić się

czasownik
 1. transfer ***
  • przenosić się, przeprowadzać się
   I transferred to London two years ago. (Przeprowadziłem się do Londynu dwa lata temu.)
   I don't want to transfer to Europe. (Nie chcę się przeprowadzać do Europy.)
   I have to transfer to Spain, I got a job there. (Muszę przeprowadzić się do Hiszpanii, dostałem tam pracę.)
   I wonder what it's like to transfer to a new school. (Zastanawiam się, jak to jest przenieść się do nowej szkoły.)
  • przenosić się (choroba zakaźna)
   Influenza can be transferred by kissing. (Grypa może przenosić się przez całowanie.)
   Don't worry, my disease doesn't transfer. (Nie martw się, moja choroba się nie przenosi.)
 2. move *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I have to move to a bigger office. (Muszę przenieść się do większego biura.)
  I moved to another bedroom because my previous one was too small. (Przeniosłem się do innej sypialni, bo moja poprzednia była za mała.)
  Would you mind if we moved to another table? (Czy możemy przesiąść się do innego stolika?)
  zobacz także: transfer
 3. adjourn
phrasal verb
 1. move around *  
 2. go up ***
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. carry *****
  • przenosić, nieść, nieść z sobą (np. nurt wody, wiatr) [TRANSITIVE]
   The river carried the boat to the sea. (Rzeka przeniosła łódź do morza.)
   The river carried a lot of litter. (Rzeka niosła ze sobą dużo śmieci.)
  • przenosić, doprowadzać (np. osobę, czynności do nowego miejsca) [TRANSITIVE]
   They carried the company's office to the new building. (Biuro firmy zostało przeniesione do nowego budynku.)
  • przenosić, być nosicielem (np. wirusa, choroby) [TRANSITIVE]
   Anyone could carry the virus by now. (Do tego momentu każdy może być nosicielem tego wirusa.)
   He carries the HIV virus. (On jest nosicielem wirusa HIV.)
 3. relocate *
 4. shift ****
 5. relegate
 6. export , ***
  • eksportować, przenosić (np. pliki z komputera do komputera) technical [TRANSITIVE]
   She exported the file to the local network. (Ona wyeksportowała plik do sieci lokalnej.)
   Export this photo from the desktop to my folder. (Przenieś to zdjęcie z pulpitu do mojego folderu.)
 7. transplant **   formal
 8. translate **
 9. transmit **
 10. tote American English informal , tote around American English informal
 11. handle ****
  • przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [TRANSITIVE]
   Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
   I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)
 12. transfer ***
  • przekopiować, przenosić (dane)
   The data can be transferred to your computer. (Dane mogą zostać przeniesione na twój komputer.)
   Can you transfer these photos from the desktop to that folder? (Czy możesz przenieść te zdjęcia z pulpitu do tamtego folderu?)
 13. transpose
 14. remove ****
  • przenosić, przeprowadzać (się) British English old-fashioned [TRANSITIVE]
   In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
   She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
   She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 15. delocalize , delocalise British English  
  The production was delocalized to another country. (Produkcja została przeniesiona do innego kraju.)
 16. translocate  
 17. transduce
 18. attorn
 19. offload , także: off-load
czasownik
 1. hump
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
   My personal problems carry over my working life. (Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.)
   The fear of failure carries over my next relationship. (Strach przed porażką rzutuje na mój następny związek.)
 2. bring something forward , także: bring forward something

Powiązane zwroty — "przenosić się"

czasownik
nosić = wear +2 znaczenia
przynosić = bring +1 znaczenie
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
wnosić = contribute +3 znaczenia
odnosić = derive +1 znaczenie
wznosić = raise +3 znaczenia
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +8 znaczeń
ponosić = bear +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
przenośny = mobile +1 znaczenie

"przenosić się" — Słownik kolokacji angielskich

move around kolokacja
 1. move czasownik + around przyimek = przenosić się
  Bardzo silna kolokacja

  They had all moved around a great deal and alone!

  Podobne kolokacje: