ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przelew bankowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przelew bankowy" po polsku

przelew bankowy

3 Ways to Make a Bank Transfer Payment - wikiHow
rzeczownik
 1. wire transfer  
 2. bank transfer , transfer **
  • przelew, przelew bankowy
   I have to make a bank transfer. (Muszę zrobić przelew bankowy.)
   Has my bank transfer come through? (Czy mój przelew bankowy został zrealizowany?)
   Did you get my transfer? (Czy dostałeś mój przelew bankowy?)
   She doesn't know how to make a transfer. (Ona nie wie jak dokonać przelewu bankowego.)

"przelew bankowy" — Słownik kolokacji angielskich

wire transfer kolokacja
 1. wire rzeczownik + transfer rzeczownik = przelew bankowy
  Silna kolokacja

  Banks can move money from one bank to another with a wire transfer.

  Podobne kolokacje:
bank transfer kolokacja
 1. bank rzeczownik + transfer rzeczownik = przelew, przelew bankowy
  Luźna kolokacja

  You then mail a check or arrange a bank transfer.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo