TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przekładać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekładać" po polsku

przekładać

czasownik
 1. transfer ***
  • zmieniać miejsce, przekładać oficjalnie
   Can we transfer our meeting? (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?)
   I have to transfer my party, the restaurant is closed on Sunday. (Muszę zmienić miejsce mojego przyjęcia, restauracja jest nieczynna w niedzielę.)
 2. shuffle *
  • przekładać (karty), tasować (karty)
   The dealer shuffles the deck. (Rozdający tasuje talię.)
 3. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 4. reschedule ,
 5. adjourn
  • przekładać, przenieść, przenosić się (np. w inne miejsce)
   Our discussion had to be adjourned to the conference hall since my office was being renovated. (Nasze spotkanie musiało zostać przeniesione do sali konferencyjnej, ponieważ moje biuro było remontowane.)
 6. interlay  
 7. retime
phrasal verb
 1. leave something over
 2. put something back , także: put back something
  • przekładać coś (np. spotkanie)
   Can we put our meeting back a week? I can't make it today. (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady.)
   I think he doesn't like you since he always puts your meetings back. (Myślę, że on cię nie lubi, skoro zawsze przekłada wasze spotkania.)
czasownik
 1. postpone , *
czasownik
 1. translate **
 2. transfer ***
  • przekładać się (np. pomysły, umiejętności)
   Her skills transfer to her work. (Jej umiejętności przekładają się na jej pracę.)
   His ideas transfer to new projects. (Jego pomysły przekładają się na nowe projekty.)