Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"transl." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "transl." po angielsku

translator ** , transl. (skrót)

rzeczownik
 1. tłumacz, tłumaczka (pisemny) [policzalny]
  She worked as a translator in Brussels. (Ona pracowała jako tłumacz w Brukseli.)
  We are looking for a Russian translator for our company. (Poszukujemy tłumacza języka rosyjskiego do naszej firmy.)
  I need a good translator to help me with this article. (Potrzebuję dobrego tłumacza, aby pomógł mi z tym artykułem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

translation ** , transl. (skrót)

rzeczownik
 1. tłumaczenie, przekład [policzalny lub niepoliczalny]
  It was one of the best translations of Herbert's poems I've ever read. (To było jedno z najlepszych tłumaczeń wierszy Herberta, jakie kiedykolwiek czytałem.)
  I got the translation of his book! (Dostałem tłumaczenie jego książki!)
 2. zmiana formy oficjalnie [niepoliczalny]
 3. translacja (w biologii molekularnej) [niepoliczalny]
  zobacz także: termination
 4. translacja, przesunięcie (w geometrii) [policzalny lub niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. tłumaczeniowy
  I work at the translation office. (Pracuję w biurze tłumaczeniowym.)

powered by  eTutor logo