"przekład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekład" po polsku

przekład

rzeczownik
  1. translation ** , transl. (skrót)
    • tłumaczenie, przekład [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
      It was one of the best translations of Herbert's poems I've ever read. (To było jedno z najlepszych tłumaczeń wierszy Herberta, jakie kiedykolwiek czytałem.)
      I got the translation of his book! (Dostałem tłumaczenie jego książki!)
  2. traduction

powered by  eTutor logo