"tłumaczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłumaczenie" po polsku

tłumaczenie

rzeczownik
 1. translation ** , transl. (skrót)
  • tłumaczenie, przekład [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It was one of the best translations of Herbert's poems I've ever read. (To było jedno z najlepszych tłumaczeń wierszy Herberta, jakie kiedykolwiek czytałem.)
   I got the translation of his book! (Dostałem tłumaczenie jego książki!)
 2. compilation
 3. explication
 4. explaining
 5. translating
  • tłumaczenie (o czynności), tłumaczący (o osobie, oprogramowaniu)
 6. expositing
 7. expounding
 8. explicating
 9. traduction
  • tłumaczenie, przekład (z jednego języka na drugi)
czasownik
 1. explain ***** , także: 'splain
  • tłumaczyć, objaśniać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They quickly explained the rules of the game to me. (Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.)
   This topic can be better explained if we look at some examples. (Ten temat można lepiej wyjaśnić jeśli spojrzymy na kilka przykładów.)
   Can you explain that to me? (Czy możesz to mi wyjaśnić?)
   link synonim: elucidate
  • tłumaczyć, wyjaśniać (dawać powód) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It doesn't explain how he was able to escape. (To nie tłumaczy jak udało mu się uciec.)
   He was trying to explain to her that it was just a joke. (On próbował jej wyjaśnić, że to był tylko żart.)
   You should explain him that our company doesn't offer such services. (Powinieneś mu wyjaśnić, że nasza firma nie oferuje takich usług.)
   He explained that it wasn't his fault. (On wytłumaczył, że to nie była jego wina.)
 2. translate **
  • tłumaczyć, przetłumaczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It took me five hours to translate the text he sent me. (Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.)
   Can you translate this sentence into Polish? (Czy możesz przetłumaczyć to zdanie na polski?)
   I translated her e-mail from English to German. (Przetłumaczyłem jej e-maila z angielskiego na niemiecki.)
   I will translate the e-mail for you. (Przetłumaczę ten e-mail dla ciebie.)
 3. plead **
 4. expound
 5. explicate
 6. exposit
phrasal verb
 1. account for something ***
 2. get something across , także: get across something
czasownik
 1. excuse ***

Powiązane zwroty — "tłumaczenie"

rzeczownik
tłumacz = translator , transl. (skrót) +3 znaczenia
wytłumaczenie = explanation +4 znaczenia
lokalizacja (tłumaczenie oprogramowania i stron internetowych) = localization American English , także: localisation British English
Septuaginta (pierwsze tłumaczenie Biblii na grekę) = Septuagint , Sept. (skrót)
przymiotnik
niejasny (np. wyjaśnienia, tłumaczenie) = murky , także: mirky , także: murk old use
zawiły (np. styl, tłumaczenie, argumentacja) = convoluted
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo