ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie kłaść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie kłaść się" po polsku

nie kłaść się

obrazek do "stay up late" po polsku
phrasal verb
 1. stay up late , stay up *
czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [przechodni]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
 2. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 3. bomb ***
 4. whack
 5. fall flat
 6. preplace
phrasal verb
 1. get down *
obrazek do "lay" po polsku Girl Placing Books on Table | ClipArt ETC
czasownik
 1. lay ****
  • kłaść, położyć [przechodni]
   He laid the book on a table. (On położył książkę na stole.)
   Lay your suitcase next to mine. (Połóż swoją walizkę obok mojej.)
   She laid her hand on his shoulder. (Ona położyła rękę na jego ramieniu.)
   Czasownika lay, laid, laid (kłaść, położyć) nie należy mylić z lie, lay, lain (leżeć).
 2. repose
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
obrazek do "put something down" po polsku obrazek do "lay something down" po polsku
phrasal verb
 1. put something down , także: put down something *
 2. lay something down , lay down something *
obrazek do "stretch out" po polsku
phrasal verb
 1. stretch out *
  • wyciągać się, położyć się potocznie
   If you're tired, stretch out on the couch. (Jeśli jesteś zmęczony, wyciągnij się na kanapie.)
   I stretched out on the bed and started reading the book. (Położyłem się na łóżku i zacząłem czytać książkę.)
obrazek do "lie down" po polsku
phrasal verb
 1. lie down *
czasownik
 1. bunk *

Powiązane zwroty — "nie kłaść się"

czasownik
zakładać = establish +12 znaczeń
składać = fold +9 znaczeń
rozkładać = spread , spread out +4 znaczenia
nakładać = impose +5 znaczeń
przedkładać = table +1 znaczenie
odłożyć = delay +1 znaczenie
przekładać = transfer +1 znaczenie
phrasal verb

"nie kłaść się" — Słownik kolokacji angielskich

stay up kolokacja
 1. stay czasownik + up particle = chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach
  Bardzo silna kolokacja

  The fight to stay up looks like being a long one.

  Podobne kolokacje:
stay up late kolokacja
 1. stay czasownik + late przysłówek = chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach
  Luźna kolokacja

  She stays up late, by herself, watching television in her room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo