KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach

stay up late, stay up

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I had to stay up late with some work. = Musiałem popracować trochę, dlatego położyłem się późno.