PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nie spać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie spać" po polsku

nie spać

obrazek do "stay up late" po polsku
czasownik
 1. be up ***
  • być na nogach, nie spać
   I've been up all day, I need some rest. (Cały dzień jestem na nogach, potrzebuję trochę odpoczynku.)
   The plumber will come tomorrow at 8, you have to be up. (Hydraulik przyjdzie jutro o 8, musisz być na nogach.)
 1. be awake  
phrasal verb
 1. stay up late , stay up *
obrazek do "sleep" po polsku
czasownik
 1. sleep ****
  • spać [nieprzechodni]
   Did you sleep well? (Czy spałeś dobrze?)
   I couldn't sleep because of the noise outside. (Nie mogłem spać z powodu hałasu na zewnątrz.)
   He slept late in the morning, because he didn't have to go to school. (On spał rano do późna, ponieważ nie musiał iść do szkoły.)
  • być uśpionym, spać (np. o mieście) [nieprzechodni]
   New York is the city that never sleeps. (Nowy York jest miastem, które nigdy nie śpi.)
   The centre of my town sleeps when people are at work. (Centrum mojego miasta jest uśpione, kiedy ludzie są w pracy.)
 2. slumber
idiom
 1. pound one's ear  
  He's been pounding his ear for two hours. (On śpi od dwóch godzin.)
  I have to go pound my ear, goodnight. (Muszę iść spać, dobranoc.)
 2. put one's head down

"nie spać" — Słownik kolokacji angielskich

stay up kolokacja
 1. stay czasownik + up particle = chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach
  Bardzo silna kolokacja

  The fight to stay up looks like being a long one.

  Podobne kolokacje:
stay up late kolokacja
 1. stay czasownik + late przysłówek = chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach
  Luźna kolokacja

  She stays up late, by herself, watching television in her room.

  Podobne kolokacje: