"late" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

late przysłówek

czasownik + late
Kolokacji: 91
arrive late • work late • run late • sleep late • come late • get late • stay late • return late • start late • begin late • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. arrive late = przyjdź z opóźnieniem arrive late
2. work late = pracować do późna work late
3. run late = spóźniać się run late
4. sleep late = spać do późna sleep late
5. come late = przyjdź z opóźnieniem come late
6. get late = dostań późno get late
7. stay late = zostać do późna (np. w pracy), zostać po godzinach stay late
8. return late = wróć późno return late
9. start late = zacznij późno start late
10. begin late = zacznij późno begin late
11. grow late = urośnij późno grow late
12. go late = pójdź późno go late
13. occur late = nastąp późno occur late
14. leave late = wyjdź późno leave late
15. released late = zwolniony późno released late

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.