"śpiący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śpiący" po polsku — Słownik angielsko-polski

śpiący

przymiotnik
 1. sleepy *
  • senny, śpiący
   I am so sleepy I can barely keep my eyes open. (Jestem tak śpiący, że ledwo mogę utrzymać otwarte oczy.)
   He suddenly felt sleepy. (On nagle poczuł się senny.)
   Jane was too sleepy to eat much, and so was I. (Jane była zbyt śpiąca, żeby dużo zjeść, i ja również.)
   link synonim: drowsy
 2. drowsy
  • senny, śpiący, ospały
   The sun had made him drowsy. (Słońce sprawiło, że stał się śpiący.)
   She cast an eye over the two drowsy children. (Ona rzuciła okiem na dwójkę sennych dzieci.)
   link synonim: sleepy
 3. dormant , także: dormient
  • śpiący (np. o zwierzęciu przedstawionym na znakach heraldycznych)
 4. somnolent
 5. sleepyheaded
 6. oscitant
rzeczownik
 1. sleeping *
  • śpiący, osoba śpiąca
   Be careful not to wake the sleeping. (Uważaj, żeby nie obudzić śpiących.)
czasownik
 1. sleep ****
  • spać [INTRANSITIVE]
   Did you sleep well? (Czy spałeś dobrze?)
   I couldn't sleep because of the noise outside. (Nie mogłem spać z powodu hałasu na zewnątrz.)
   He slept late in the morning, because he didn't have to go to school. (On spał rano do późna, ponieważ nie musiał iść do szkoły.)
  • być uśpionym, spać (np. o mieście) [INTRANSITIVE]
   New York is the city that never sleeps. (Nowy York jest miastem, które nigdy nie śpi.)
   The centre of my town sleeps when people are at work. (Centrum mojego miasta jest uśpione, kiedy ludzie są w pracy.)
 2. slumber
idiom
 1. pound one's ear  
  He's been pounding his ear for two hours. (On śpi od dwóch godzin.)
  I have to go pound my ear, goodnight. (Muszę iść spać, dobranoc.)
 2. put one's head down
czasownik
 1. be up ***
  • być na nogach, nie spać
   I've been up all day, I need some rest. (Cały dzień jestem na nogach, potrzebuję trochę odpoczynku.)
   The plumber will come tomorrow at 8, you have to be up. (Hydraulik przyjdzie jutro o 8, musisz być na nogach.)
 1. be awake  
phrasal verb
 1. stay up late , stay up *