"przespać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przespać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

przespać się

idiom
 1. bed down
  • przespać się (nie w swoim łóżku)
   He went to bed down after a long day. (On poszedł się przespać po długim dniu.)
 2. bunk down for a night
 3. catch a few Zs American English slang , także: catch some Zs American English slang , także: cop some Zs , także: cut some Zs , także: get some Z's
czasownik
 1. crash ***
  • zdrzemnąć się, przespać się (np. na kanapie), uderzyć w kimono spoken [INTRANSITIVE]
   I'm so tired, I have to crash! (Jestem taki zmęczony, muszę uderzyć w kimono!)
   She crashed before I took a shower. (Ona uderzyła w kimono zanim ja wziąłem prysznic.)
   Do you wanna crash on the couch? (Chcesz się przespać na kanapie?)
 2. have a sleep   British English
 3. doss British English informal , doss down British English informal
phrasal verb
 1. shake down
  • przekimać się, przespać się informal
   My dad always shakes down after work. (Mój tata zawsze po pracy idzie się przespać.)
phrasal verb
 1. sleep through something  
  I've slept through the news. (Przespałem wiadomości.)
  He slept through the storm. (On przespał burzę.)
 2. sleep something off
 3. sleep something away