położyć coś, kłaść coś

lay something down, lay down something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor