Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zakładać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakładać coś" po polsku

czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme old use
  • formować, zakładać, tworzyć [TRANSITIVE]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 3. assume , ****
 4. found **
  • zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [TRANSITIVE]
   The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
   My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
   link synonim: establish
 5. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 6. imply **
 7. premise **
 8. suppose , *** , także: s'pose informal   formal [TRANSITIVE]
  Let's suppose you were there. (Załóżmy, że tam byłeś.)
 9. presume *
 10. thread **
 11. posit
 12. postulate
 13. presuppose
 14. ween
 1. make an assumption

zakładać coś

obrazek do "put something on" po polsku
phrasal verb
 1. get something on **
  • zakładać coś (o ubraniu)
   She got an elegant dress on and went out. (Ona założyła elegancką sukienkę i wyszła.)
   It's cold. Get your coat on. (Jest zimno. Załóż swój płaszcz.)
 2. put something on , także: put on something ***
  • zakładać coś, nakładać coś (o ubraniu)
   He put on a sweater and trousers. (On założył sweter i spodnie.)
   Put on some warm clothes! It's cold outside! (Załóż na siebie ciepłe ubrania! Na dworze jest zimno!)
   She bent her arm to put a coat on. (Ona zgięła swoją rękę, aby włożyć płaszcz.)
 3. set something up
  • zakładać coś, tworzyć coś (np. firmę, organizację)
   I'm planning to set my own restaurant up. (Planuję założyć swoją własną restaurację.)
   If you want to set a company up, you will need an accountant. (Jeżeli chcesz otworzyć firmę, będziesz potrzebować księgowego.)
118 Crazy bets – 1000 Awesome Things
czasownik
 1. bet ***
  • zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I bet you can't do it. (Założę się, że nie możesz tego zrobić.)
   I want to bet 10 dollars on that team. (Chcę postawić 10 dolarów na tamtą drużynę.)
   I bet ten pounds you won't eat that jar of peanut butter. (Założę się o dziesięć funtów, że nie zjesz tego słoika masła orzechowego.)
  • zakładać się (być przekonanym o czymś) spoken [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I bet he and Jane get along just great. (Założę się, że on i Jane świetnie się dogadują.)
   I bet she's cheating on him. (Założę się, że ona go zdradza.)
 2. wager
 3. impone
 1. make a bet  

powered by  eTutor logo