PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"odkładać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkładać" po polsku

odkładać

czasownik
 1. replace ****
  • odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) [przechodni]
   She replaced the receiver. (Ona odłożyła słuchawkę.)
   I replaced the necklace and left the shop. (Odłożyłem naszyjnik i wyszedłem ze sklepu.)
 2. stash *
  • odkładać (na później), gromadzić (np. pieniądze)
   The businessman stashed his earnings abroad. (Biznesmen gromadził swoje pieniądze za granicą.)
 3. reserve ***
 4. shelve
  • odkładać (np. książkę na półkę)
   zobacz także: shelf
 5. adjourn
 6. shunt
 7. procrastinate
  • odkładać, odwlekać (zrobienie czegoś) oficjalnie [nieprzechodni]
   Most of us procrastinate, because it's hard to get started. (Większość z nas odwleka wykonanie zadań, ponieważ ciężko jest zacząć.)
   link synonim: temporize
 8. reposit
 9. tarriance
phrasal verb
 1. put away
 2. set something aside  
 3. put something aside , także: put aside something
 4. put apart
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)
phrasal verb
 1. put something by , także: put by something
 2. put something back , także: put back something
  • odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
   Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
   Could you put your shoes back to the cabinet, please? (Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?)
   link synonim: replace
 3. put something away , także: put away something
 4. lay something aside , lay something by
idiom
 1. salt something away
czasownik
 1. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 2. delay ***
  • odłożyć, odwlec [przechodni/nieprzechodni]
   I really couldn't delay it any longer. (Naprawdę nie mogłem tego bardziej odwlekać.)
   You shouldn't delay a doctor's appointment. (Nie powinieneś odkładać wizyty u lekarza.)
 3. postpone , *
 4. abey
 5. daff
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. sock something away

"odkładać" — Słownik kolokacji angielskich

put away kolokacja
 1. put czasownik + away przysłówek = zaoszczędzić, odkładać (pieniądze)
  Bardzo silna kolokacja

  A thought like that one about the air could be put away.

  Podobne kolokacje:
store away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stored away
 1. store czasownik + away przysłówek = odkładać, magazynować, przechowywać
  Zwykła kolokacja

  "Most of my work now I make and store away," he said.

  Podobne kolokacje: