"odkładać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkładać" po polsku

odkładać

czasownik
 1. replace ****
  • odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) [TRANSITIVE]
   She replaced the receiver. (Ona odłożyła słuchawkę.)
   I replaced the necklace and left the shop. (Odłożyłem naszyjnik i wyszedłem ze sklepu.)
 2. stash *
  • odkładać (na później), gromadzić (np. pieniądze)
   The businessman stashed his earnings abroad. (Biznesmen gromadził swoje pieniądze za granicą.)
 3. reserve ***
 4. shelve
  • odkładać (np. książkę na półkę)
   zobacz także: shelf
 5. shunt
 6. procrastinate
  • odkładać, odwlekać (zrobienie czegoś) formal
   Most of us procrastinate, because it's hard to get started. (Większość z nas odwleka wykonanie zadań, ponieważ ciężko jest zacząć.)
   link synonim: temporize
 7. reposit
 8. tarriance
phrasal verb
 1. put away
 2. set something aside  
 3. put something aside , także: put aside something
 4. put apart
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)
phrasal verb
 1. put something by , także: put by something
 2. put something back , także: put back something
  • odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
   Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
   Could you put your shoes back to the cabinet, please? (Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?)
   link synonim: replace
 3. put something away , także: put away something
 4. lay something aside , lay something by
idiom
 1. salt something away
czasownik
 1. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [TRANSITIVE]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 2. delay ***
  • odłożyć, odwlec [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I really couldn't delay it any longer. (Naprawdę nie mogłem tego bardziej odwlekać.)
   You shouldn't delay a doctor's appointment. (Nie powinieneś odkładać wizyty u lekarza.)
 3. postpone *
  • odłożyć, przełożyć (na później), przesunąć [TRANSITIVE]
   We'll have to postpone this discussion. (Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję.)
   It wouldn't do any good to postpone making the decision. (Odłożenie podjęcia decyzji nie przyniosłoby nic dobrego.)
   The meeting was postponed until next week. (Spotkanie zostało odłożone do przyszłego tygodnia.)
 4. abey
 5. daff
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. sock something away

Powiązane zwroty — "odkładać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne

"odkładać" — Słownik kolokacji angielskich

put away kolokacja
 1. put czasownik + away przysłówek = zaoszczędzić, odkładać (pieniądze)
  Bardzo silna kolokacja

  A thought like that one about the air could be put away.

  Podobne kolokacje:
store away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stored away
 1. store czasownik + away przysłówek = odkładać, magazynować, przechowywać
  Zwykła kolokacja

  "Most of my work now I make and store away," he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo