"magazynować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "magazynować" po polsku

magazynować

czasownik
 1. warehouse **
 2. squirrel , *
phrasal verb
 1. store up
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

Powiązane zwroty — "magazynować"

rzeczownik
magazyn = magazine +19 znaczeń
magazynowanie = storage +2 znaczenia
magazynier = storekeeper +3 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik

"magazynować" — Słownik kolokacji angielskich

store up kolokacja
 1. store czasownik + up particle = składować, magazynować
  Bardzo silna kolokacja

  Who believes that by working now we can store up security for the future?

  Podobne kolokacje:
store away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stored away
 1. store czasownik + away przysłówek = odkładać, magazynować, przechowywać
  Zwykła kolokacja

  "Most of my work now I make and store away," he said.

  Podobne kolokacje: