TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przechowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechowywać" po polsku

przechowywać

czasownik
 1. store , *****
  • przechowywać (dane w komputerze) [przechodni]
   We store copies of the database in two separate locations. (Przechowujemy kopie tej bazy danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach.)
   If you don't want to store this information, you can delete them. (Jeżeli nie chcesz przechowywać tych informacji, możesz je usunąć.)
 2. hold , *****
  • trzymać, przechowywać (jedzenie) [przechodni]
   You can hold the meat in the refrigerator. (Mięso możesz przechowywać w zamrażalniku.)
   Fruit are held in cold storage. (Owoce są trzymane w zimnym magazynie.)
 3. coffer
 4. keep *****
  • przechowywać, trzymać (np. na później) [przechodni]
   Could you keep my jewellery for a few days? (Czy mógłbyś przechować moją biżuterię przez kilka dni?)
phrasal verb
 1. tuck away
 2. lay something down , lay down something *
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

"przechowywać" — Słownik kolokacji angielskich

store away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stored away
 1. store czasownik + away przysłówek = odkładać, magazynować, przechowywać
  Zwykła kolokacja

  "Most of my work now I make and store away," he said.

  Podobne kolokacje: