"przechowywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechowywanie" po polsku

przechowywanie

obrazek do "storage" po polsku
rzeczownik
 1. storage **
  • składowanie, magazynowanie, przechowywanie [niepoliczalny]
   This room is being used for storage. (To pomieszczenie jest używane do magazynowania.)
   This wardrobe has more storage space. (Ta szafa ma więcej miejsca do przechowywania.)
  • przechowywanie [niepoliczalny]
   Storage of your old things is unhealthy. (Przechowywanie swoich starych rzeczy jest niezdrowe.)
   Storage of things you will never use is stupid. (Przechowywanie rzeczy, których już nigdy nie użyjesz, jest głupie.)
 2. holding *
 3. keeping
 4. curation
czasownik
 1. coffering
czasownik
 1. store , *****
  • przechowywać (dane w komputerze) [przechodni]
   We store copies of the database in two separate locations. (Przechowujemy kopie tej bazy danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach.)
   If you don't want to store this information, you can delete them. (Jeżeli nie chcesz przechowywać tych informacji, możesz je usunąć.)
 2. hold , *****
  • trzymać, przechowywać (jedzenie) [przechodni]
   You can hold the meat in the refrigerator. (Mięso możesz przechowywać w zamrażalniku.)
   Fruit are held in cold storage. (Owoce są trzymane w zimnym magazynie.)
 3. coffer
 4. keep *****
phrasal verb
 1. tuck away
 2. lay something down , lay down something *
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

Powiązane zwroty — "przechowywanie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo