"przechować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechować" po polsku

przechować

phrasal verb
 1. put something down , także: put down something *
czasownik
 1. preserve ***
  • kultywować, chronić (tradycję) [przechodni]
   We have to preserve our history and traditions. (Musimy chronić naszą historię i tradycje.)
   My family preserves all of the old traditions of our grandfathers. (Moja rodzina kultywuje wszystkie stare tradycje naszych dziadków.)
czasownik
 1. store , *****
  • przechowywać (dane w komputerze) [przechodni]
   We store copies of the database in two separate locations. (Przechowujemy kopie tej bazy danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach.)
   If you don't want to store this information, you can delete them. (Jeżeli nie chcesz przechowywać tych informacji, możesz je usunąć.)
 2. hold , *****
  • trzymać, przechowywać (jedzenie) [przechodni]
   You can hold the meat in the refrigerator. (Mięso możesz przechowywać w zamrażalniku.)
   Fruit are held in cold storage. (Owoce są trzymane w zimnym magazynie.)
 3. coffer
 4. keep *****
phrasal verb
 1. tuck away
 2. lay something down , lay down something *
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

powered by  eTutor logo